news image

TỔNG HỢP CÁC LOẠI CHI PHÍ VẬN TẢI TRONG LOGISTICS

Chi phí vận tải được xem là mối quan tâm hàng đầu của những người sử dụng dịch vụ logistics bởi nó chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí logistics của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là làm sao giảm được chi phí vận tải để tối ưu hóa chi phí Logistics chung. 1. Chi phí vận tải là gì? Chi phí vận ...

Read more
TAGS