TỔNG HỢP CÁC LOẠI CHI PHÍ VẬN TẢI TRONG LOGISTICS

Chi phí vận tải được xem là mối quan tâm hàng đầu của những người sử dụng dịch vụ logistics bởi nó chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí logistics của doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra là làm sao giảm được chi phí vận tải để tối ưu hóa chi phí Logistics chung.

1. Chi phí vận tải là gì?

Chi phí vận tải là chi phí để di chuyển hàng hóa từ một địa điểm đến địa điểm khác thông qua các phương tiện vận chuyển như xe hơi, tàu hỏa, tàu biển, máy bay và các phương tiện khác. Chi phí này bao gồm các yếu tố như chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng phương tiện, chi phí tiền thuê phương tiện, chi phí nhân công, chi phí bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển.

Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chi phí vận tải bao gồm khoảng cách giữa các địa điểm, trọng lượng và khối lượng của hàng hoá, loại phương tiện và thời gian giao hàng yêu cầu. Do đó, chi phí vận tải thường được tính toán dựa trên các yếu tố này và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

2. Các loại chi phí vận tải trong logistics

Các loại chi phí vận tải trong logistics bao gồm:

- Phí vận chuyển: Đây là chi phí trực tiếp cho việc vận chuyển hàng hóa từ điểm A đến điểm B. Phí này thường được tính dựa trên khoảng cách, loại hàng hóa và phương tiện vận chuyển được sử dụng.

- Phí xăng dầu: Đây là chi phí liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu để vận chuyển hàng hóa. Phí này được tính dựa trên giá nhiên liệu và lượng nhiên liệu sử dụng.

- Phí bảo hiểm: Đây là chi phí liên quan đến việc bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Phí này thường được tính dựa trên giá trị hàng hóa và mức độ rủi ro.

- Phí đóng gói và đóng kiện: Đây là chi phí liên quan đến việc đóng gói và bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Phí này thường được tính dựa trên loại hàng hóa và phương tiện vận chuyển được sử dụng.

- Phí quản lý kho: Đây là chi phí liên quan đến việc quản lý kho và lưu trữ hàng hóa trước khi vận chuyển. Phí này thường được tính dựa trên diện tích kho và thời gian lưu trữ.

- Phí dịch vụ khác: Đây là các chi phí khác liên quan đến vận chuyển hàng hóa như phí xử lý thủ tục hải quan, phí bốc xếp, phí đóng gói đặc biệt và các chi phí khác.

Các loại chi phí vận tải này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hàng hóa, phương tiện vận chuyển và phương thức vận chuyển được sử dụng trong quá trình logistics.

3. Thực trạng về chi phí vận tải trong logistics tại Việt Nam

Ở Việt Nam, chi phí vận tải thường xuyên đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Một số vấn đề chính bao gồm:

- Hạ tầng kém: Việt Nam hiện vẫn còn tồn tại nhiều điểm yếu trong hạ tầng vận tải, đặc biệt là đường bộ và cảng biển. Điều này dẫn đến việc các phương tiện vận chuyển phải di chuyển chậm chạp, tiêu tốn nhiều nhiên liệu và tăng chi phí vận tải.

- Chi phí nhiên liệu và các khoản phí khác: Chi phí nhiên liệu và các khoản phí khác như phí cầu đường, phí cảng, phí thủ tục hải quan, phí bảo hiểm v.v... ở Việt Nam thường cao hơn so với một số quốc gia khác.

- Thiếu nguồn nhân lực và kỹ thuật: Các công ty logistics tại Việt Nam đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực logistics và công nghệ vận tải hiện đại.

Do những khó khăn và thách thức này, chi phí vận tải trong logistics tại Việt Nam vẫn còn khá cao. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí vận tải.