KỶ LỤC ĐƠN ĐẶT HÀNG CAO CHO THẤY ĐỘI TÀU CONTAINER SẼ THAY ĐỔI TRONG NHỮNG NĂM TỚI

Trong một báo cáo gần đây, Niels Rasmussen, trưởng bộ phận phân tích vận chuyển của BIMCO, đã chỉ ra rằng sổ đặt hàng container đã đạt mức kỷ lục bất chấp sự sụt giảm giá cước hiện tại.

Theo nhà phân tích, sổ đặt hàng container cao kỷ lục 7,54 triệu TEU báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong đội tàu toàn cầu, người nói rằng "bất chấp giá cước giảm, các chủ tàu vẫn có nhu cầu nhận các đơn đặt hàng tàu container mới và sổ đặt hàng vẫn tiếp tục lớn lên."

Trong 30 tháng qua, 8,61 triệu TEU đã được ký hợp đồng, phù hợp với mức đã ký trong 90 tháng trước đó.

Sổ đặt hàng hiện đã tăng trong 10 quý liên tiếp, đạt mức cao kỷ lục mới trong mỗi quý trong số 4 quý vừa qua và đạt 7,54 triệu TEU, hiện tương đương 28,9% đội tàu hiện có.

“Sổ đặt hàng lớn sẽ dẫn đến tăng trưởng đội tàu đáng kể. Các đợt giao hàng theo lịch trình cho năm 2024 và thời gian còn lại của năm 2023 hiện ở mức 5,03 triệu TEU. Chúng tôi ước tính rằng lượng tái chế sẽ đạt gần 1 triệu TEU trong khoảng thời gian đó và do đó, đội tàu có thể sớm vượt quá 30 triệu TEU lần đầu tiên; tăng 16% so với ngày nay,” Rasmussen nhận xét.

Theo báo cáo của BIMCO, việc giao tàu cũng sẽ làm tăng các loại nhiên liệu được sử dụng, vì 57% công suất TEU trong sổ đặt hàng liên quan đến các tàu có mức độ chuẩn bị nhiên liệu thay thế so với chỉ 10% trong đội tàu hiện tại.

Những con tàu đầu tiên sử dụng metanol sẽ được chuyển giao và những con tàu sẵn sàng sử dụng amoniac đầu tiên cũng sẽ được hạ thủy.

Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ thấy năm loại nhiên liệu khác nhau có thể được sử dụng: dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp và cao, LNG, metanol và amoniac.

Báo cáo lưu ý: “Khi việc sử dụng nhiên liệu thay thế tăng lên, sẽ ngày càng khó thiết lập một mức chuẩn tỷ lệ phù hợp duy nhất cho thị trường tài sản và điều lệ kỳ hạn”.

Đồng thời, tỷ lệ sở hữu đội tàu của các nhà khai thác sẽ tiếp tục tăng. Mười năm trước, tỷ lệ sở hữu của các nhà khai thác đối với công suất đội tàu chạm đáy ở mức 50% nhưng kể từ đó đã tăng lên 61%. Tỷ lệ này sẽ tăng hơn nữa trong những năm tới vì 65% công suất của sổ đặt hàng được kiểm soát bởi các nhà khai thác.

Theo phân tích, nhiều tàu lớn nhất của chủ sở hữu không hoạt động được cố định trong các hợp đồng thuê dài hạn và ngày càng có nhiều tàu nhỏ hơn hoạt động trong thị trường thuê ngắn hạn. Kết hợp với tỷ lệ sở hữu ngày càng tăng, khả năng sử dụng thị trường thuê tàu định hạn để nhanh chóng điều chỉnh công suất đội tàu của các nhà khai thác do đó đang giảm đi.

Rasmussen cho biết: “Quan trọng nhất, các tàu mới sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn hầu hết các tàu hiện có và việc sử dụng nhiên liệu thay thế sẽ giúp giảm lượng khí thải nhà kính của chúng”.