We wish you and your family a happy holiday and prosperity in 2019

Please be informed that BEST CARE SHIPPING CO.,LTD. will be closed for 2019 Lunar New Year Holidays from 2nd  February (Saturday) to 09th February (Saturday) and reopen for business on 11th February (Monday). 

We wish you and your family a happy holiday and prosperity in 2019

 

BEST CARE SHIPPING trân trọng thông báo chúng tôi sẽ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2019 từ ngày 02/02 (Thứ Hai) đến ngày 09/02 (Thứ Bảy) và mở cửa hoạt động lại vào ngày 11/02 (Thứ Hai). 

Kính chúc Quý khách và gia đình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và một năm 2019 thịnh vượng.